Congtynguyenkhang2017@gmail.com
0973 835 590

Ks. Lê Nam

Caption lines here

Ks. Lê Nam

Kỹ sư

Contacts

07 6467 2222
Congtynguyenkhang2017@gmail.com

Ks. Lê Nam, Ông là Kỹ sư & là người phụ trách việc thiết kế, lắp đặt, xử lý các sự cố phát sinh và bảo trì, bảo dưỡng đối với hệ thống nhà bếp công nghiệp trong các công trình, dự án.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn.
Nhà Tư vấn