Congtynguyenkhang2017@gmail.com
0973 835 590

Ks. Minh Tuấn

Caption lines here

Ks. Minh Tuấn

Kỹ sư

Contacts

07 6467 2222
Congtynguyenkhang2017@gmail.com

Ks. Nguyễn Tuấn. Ông là Kỹ sư điện lạnh & là người phụ trách việc Khảo sát hiện trường, tính toán và lập bản vẽ thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
Xin chào ! Chúng tôi có thể giúp gì được bạn.
Nhà Tư vấn